Visitor counter
1
3
8
2
3
7
1
Most popular products
Google Ads

 

Recommended products
Payment solution
Certificate
SSL Certificate
Partners
Newsletter
Product Details


Magyarország földrajza (antikvár)

Magyarország földrajza (antikvár)
1.89

Magyarország földrajza

Pécsi Márton · Sárfalvi Béla

Magyarország földrajzáról írt munkát régóta nélkülöznek mind a geográfus nevelők, mind a földrajz iránt érdeklődő széles olvasóréteg. A korábbi évtizedekben megjelent hasonló című könyvek adatai jórészt elavultak, másrészt főképpen a Kárpát-medence problémáival foglalkoztak. Ezért is, és tudományunknak, népgazdaságunknak a szocializmus építése során bekövetkezett nagyarányú fejlődése folytán vált szükségessé egy Magyarországgal foglalkozó új földrajzkönyv megírása és kiadása. E mű az utóbbi évtized földrajzi kutatásai eredményeinek felhasználásával részletes, átfogó, korszerű képet nyújt hazánk természeti és gazdaságföldrajzi viszonyairól. Sorra bemutatja az ország domborzatának kialakulását, ásványi kincseit, éghajlati viszonyait, vizeit, növényzetét, talajait. Hazánk természeti tájairól – képek és távlati rajzok segítségével is szemléletes, áttekintő képet nyújt. Rövid gazdaságtörténeti áttekintés után ismerteti a könyv a magyar népgazdaság szerkezetében, valamint a termelőerők földrajzi megoszlásában a felszabadulás óta bekövetkezett alapvető változásokat. Ezután a népesség- és településviszonyokat tárgyalja, majd sorra veszi a népgazdaság ágazatait, az ipart, a mező- és erdőgazdaságot, a közlekedést, és külkereskedelmet. A művet 90 ábra és térkép, valamint 57 fénykép teszi szemléletesebbé.

 

Használt könyv - Minőség: 4/5

  • Jelen termék különbözeti adózás hatálya alá tartozik, így áfa nélkül kerül kiszámlázásra.
WebShop System